Nu finns FixCandle tillgängligt på Tingstad Papper och kommer att innebära att hela Sveriges restaurangsegment får tillgång till ljusklister. Detta för att säkerställa att traditionella stearinljus står stabilt i sina stakar, samtidigt som nya innovativa möjligheter öppnas för kreativa ljusdekorationer på platta underlag.

Tingsstad har testat FixCandle i sin Cashbutik höst 2015 och vår 2016 och har valt att ta in produkten i sitt webbsortiment vilket vi är stolta över.

Tingstad Papper grundades 1959. Under de första tio åren utgjorde majoriteten av försäljningen butiksemballage. I början av 70-talet utökades verksamheten till att även omfatta distribution av engångs och förbrukningsartiklar till restauranger, hotell och dagligvaruhandeln. Nu omsätter bolaget ca 1,8 miljarder och ha mer än 300 anställda.